Detta är en informationssida om AA - Anonyma Alkoholister som underhålls frivilligt 
av medlemmar i AA-mail, den Svenska AA-gruppen på Internet. Sidan är varken officiellt
 eller inofficiellt sanktionerad av AA, utan syftar endast till att sprida budskapet om denna gemenskap som givit oss möjligheten att återvända till ett nytt liv i avspänd nykterhet. Har 
du själv problem eller känner att detta berör dig och vill finna en lösning?  Skicka gärna ett 
email för att snarast få kontakt med en AA-medlem. Din Anonymitet garanteras.

Vill du bli medlem?

Navigera

Webmaster 2020-01-12  AA-Mail © 1995 - 2020