Blue Card för AA-mail som kan läsas upp i
samband med att slutet möte inleds.

DETTA ÄR ETT SLUTET MÖTE
HOS ANONYMA ALKOHOLISTERS MAIL-GRUPP.

I enlighet med AA:s enda syfte så är deltagandet i slutna möten begränsat
till personer som har en önskan att sluta dricka. Om du tror att du har
problem med alkohol så är du välkommen att delta i detta möte.
Vi föreslår att då vi talar om våra problem begränsar vi oss till
hur dessa problem står i relation till alkoholism.
Enda kravet på medlemskap är en önskan att sluta dricka.

AA-mails medlemmar har samlat tankar som vi bör beakta:

*Vi bör presentera oss med förnamn och som alkoholister.
Givetvis respekterar vi anonymiteten.

*På våra möten har ingen rättighet eller auktoritet att tala om för någon,
vad han eller hon skall eller måste göra för att finna sin egen väg
mot tillfrisknande. Vi delar om vår egen väg till dom som vill lyssna. Som
grund i vårt program för tillfrisknande använder vi De Tolv Stegen och De
Tolv Traditionerna.

*Vi delar om våra problem och glädjeämnen i förhållande till vårt
gemensamma problem, alkoholen. Detta får gärna göras med Humor,
(förmågan att betrakta livets ofullkomligheter med leende förståelse...)
kärlek, ilska, glädje , men utan att medvetet kränka.

* Vi bör tänka på att inte kommentera delningar om man inte ber om det.

* Vi är medvetna om att, om vi på något sätt stör mötet, blir vi - precis
som på ett vanligt möte - tillsagda. Hjälper inte detta får vi lämna mötet
och återkomma till nästa mötesomgång.

* Vi diskuterar gruppens angelägenheter på Bizzlistan. Där håller vi våra
praktiska möten och på våra gruppsamvetsmöten.

* Vi har också bestämt att vi följer Netiquette,
Kort sagt, vi följer de umgänges- och hövlighetsregler, som gäller det
Globala nätverket. Använd inte färgade bakgrunder och bilder. Den som vill
veta mer kan klicka på:
http://www.passagen.se/funktioner/hjalp/internet/internet_dok/netiquette.shtml

*AA-mail är ingen allmän diskussionsgrupp, vilket innebär att
diskussioner och debatter, liksom personlig information, typ boktips etc,
förs/skickas mellan avsändare och mottagare direkt, alltså UTAN att anlita
AA-mails server.

*Anonymiteten är den andliga grundvalen för våra traditioner och påminner
oss ständigt om att ställa princip framför person. Varför vi genast anmäler
olaga hot , förtal, spridande av olagligt material etc.

Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande
beror på sammanhållningen i AA. Därför har AA-mail beslutat att:
*Mötesledaren ska kunna tillrättavisa en felande delande.
*GSR kan i samråd med mötesledaren låta stänga av den medlem som inte
rättat sig efter en första tillsägelse från mötesledaren. Avstängningen är
under resten av mötet.
*GSR meddelar personen målsättning med AA möten samt
välkomnar honom eller henne att komma tillbaka.
(GSR = GruppServiceRepresentanten)

AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor,
som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka
med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem
och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.

Det finns inte ett enda "måste" i AA. AA är demokratiskt liksom
alkoholismen. Det enda vi har gemensamt är vår önskan att inte dricka
alkohol och det är detta vi sysslar med. Det är vi specialister på, det har
vi med åren fått erfarenhet av, självupplevd erfarenhet .Vi ser inte AA-mail
som en tillflyktsort där vi kan framleva vårt liv skyddade och isolerade,
utan i AA har vi lärt oss att leva ett normalt liv - med familj, arbete,
intressen, sorger och bekymmer men också många glädjeämnen. Vi behöver inte
dricka. Vi kränker eller kommenterar inte varandra. Det är viktigt att alla
nya som kommer till AA skall kunna känna samma säkerhet i detta avseende.
Våra principer måste gå före våra personligheter. Har man dator kan man med
lätthet finna andra. Mera lämpliga forum för den fria diskussionen.

Dessa förslag till nätsamvaro är beslutade av AA-mails medlemmar.

Dessa förslag är inte godkända av AA's Servicekontor i Sverige eller
Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Förslagen är uteslutande
gjorda på uppdrag av AA-mails gruppsamvete.

Tillbaka